Hakikat Allah: Sejarah semakan

Pemilihan perbezaan: tandakan butang radio bagi versi-versi yang ingin dibandingkan dan tekan butang enter atau butang di bawah.
Petunjuk: (kini) = perbezaan dengan versi terkini, (akhir) = perbezaan dengan versi sebelumnya, k = suntingan kecil.

27 Mei 2023

  • kiniakhir 08:3208:32, 27 Mei 2023Eaminiea bincang sumb. 1,881 bait +1,881 Mencipta laman baru dengan kandungan ''''Soal:''' Mengapa Hakikat Allah swt Tidak Mungkin Bisa Dipahami? Memahami hakikat Allah swt adalah sesuatu yang tidak mungkin karena keterbatasan pengetahuan dan akal manusia serta ketidakterbatasan Hakikat Allah swt. Di sisi lain, Hakikat Allah swt tidak memiliki rupa dan tidak dapat dibayangkan atau dibandingkan dengan kita. Dalam sebuah hadis, Imam Shadiq (as) melarang berpikir tentang hakikat keAllah swtan. ==Hakikat Allah swt yang Tak Terbatas=...'